Примерни теми Гимназиален етап

Гимназиален етап (8 – 10 клас, 11 – 12 клас)

1.  Щурецът и мравката

2.  Как се справям с моята самоподготовка?

3.  Какви умения да изградя днес, за да съм успешен утре на работното си място?

4.  Как да мотивираме застрашени отпадане училище ученици за продължаване на образованието и бъдещата им професионална реализация?

5.  Умения за представяне пред работодател

6.  Характеристики на успешните хора

7.  Подготовка на автобиография

8.  Как да напиша мотивационно писмо

9.  Как да направя проучване за дадена професия?

Темите подлежат на актуализация.

Обадете се