Примерни теми начален етап

Начален етап (1 – 4 клас)

1.  Имената на професиите

2.  Професиите, които обслужват хора

3.  Познавам професията на …

4.  Какъв да стана

5.  Опознавам професиите

6.  Професии по буква

7.  Професиите в моя роден край

Обадете се