Примерни теми Прогимназиален етап

Прогимназиален етап (5 – 7 клас)

1.  Специфика на кариерното ориентиране в прогимназиален етап

2.  За да съм ориентиран, трябва да съм информиран – План-прием, Наредба 10

3.  Какви качества притежавам?

4.  Опознавам професиите

5.  Професия в едно изречение

6.  Избери каква професия и кариера искаш да имаш

7.  Как да мотивираме застрашени отпадане училище ученици за продължаване на образованието и бъдещата им професионална реализация?

Обадете се