Панорама на средното образование

На 15.05.2023 г. в гр. Видин се проведе “Панорама на средното образование”.

Участниците представиха пред ученици 7 клас, родители и граждани, възможностите за обучение в профили и професии за следващата учебна година.

Всички ученици завършващи основно образование ще участват в етапите на класиране съгласно Наредба 10 на МОН в профилирани и професионални гимназии след успешно положен изпит НВО.

https://web.mon.bg/upload/34853/nrdb10-2016_dejnosti-uchObr_izm022023_01032023.pdf

“Панорама на висшето образование – Видин 2023”

Първото издание на ” Панорама на висшето образование – Видин 2023″ проведена на 06.04.2023г, премина при голям интерес страна на бъдещи студенти, родители и граждани. 15 Висши учебни заведения представиха възможностите за обучение. Посетителите имаха възможност да получат информация и отговори на въпросите си директно присъствалите представители академичната общност сред които и ръководителите на учебните заведения . Събитието бе открито лично кмета на Община Видин, д-р Цветан Ценков, който отдели внимание за всеки представящите се университети.

Доброволците ППМГ ” Екзарх Антим I” бяха в изключителна подкрепа за екипа на ЦПЛР КОК в организацията и посрещане на гостите. Надяваме се панорамата да се превърне в традиция за Община Видин.

“ПАНОРАМА НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ – ВИДИН 2023”

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ И ГРАЖДАНИ,


           Община Видин съвместно с Център за подкрепа за личностно развитие с предмет на дейност кариерно ориентиране и консултиране – Видин,  организират –

  „ПАНОРАМА НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ –  ВИДИН 2023“

В рамките на събитието кандидат-студентите и всички посетители ще имат възможност да получат актуална информация за условията за кандидатстване, прием, обучение и възможности за професионална реализация след завършване на висше образование.
            Възползвайте се възможността, да се срещнете лично с представители на университетите, за да получите отговори на въпросите си и да направите информиран избор за своето академично бъдеще.

Представители на 15 университета страната  и кариерните консултанти ЦПЛР КОК – Видин, Ви  очакват на 06 април 2023 г. в залата на Общински съвет – Видин 13.00 до 18.00 часа.

За всички желаещи да посетят събитието, входът е  свободен.

Очакваме Ви!

ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СТАРА ЗАГОРА

ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И ПОЩИ – СОФИЯ

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО – СОФИЯ

ХИМИКО ТЕХНОЛОГИЧЕН И МЕТАЛУЛГИЧЕН УНИВЕРСИТЕТ -СОФИЯ

НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ

ВИСШЕ СТРОИТЕЛНО УЧИЛИЩЕ „ ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ“ –  СОФИЯ

АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ – ПЛОВДИВ

НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ – СОФИЯ

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ  – ВАРНА

УНИВЕРСИТЕТ ПО БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ – СОФИЯ

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ГАБРОВО

ТЕХНИЧЕСКИ КОЛЕЖ – ЛОВЕЧ

ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ

ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ „ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР“– ФИЛИАЛ МОНТАНА

РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ  „АНГЕЛ КЪНЧЕВ“– ФИЛИАЛ ВИДИН

Кариерно пътешествие в библиотеката

Днес 22.03.2023 година ЦПЛР КОК – Видин бе домакин на втората заключителна част на  инициативата  „Кариерно пътешествие в Библиотеката“ с участието на ученици десети клас на СУ „Цар Симеон Велики“

Представени бяха презентации за седем дейности: „Лекар“, „Модел“,“ Художник“, „Автомобилен дизайнер“, „Книжар“, „Библиотекар“ и „Инженер – проектант“.

Учениците в групите бяха проучили и допълнителна информация и книги свързани с възложената задача. Презентациите предизвикаха интереса и любопитството на съучениците им в ролята на публика. За участието си всяка група получи грамота и малък подарък.

Благодарим на участниците за ентусиазма и отговорното отношение, на техните ръководители и на ръководството на СУ „Цар Симеон Велики“ за сътрудничеството!

Благодарим на екипа на Регионална библиотека  „ Михалаки Георгиев“ за професионализма и партньорството!

МАТУРАТА С ТЕЖЕСТ ПРИ ПРИЕМА В 48 УНИВЕРСИТЕТА

Оценките държавните зрелостни изпити (ДЗИ) ще имат тежест при приема на кандидат-студенти в 48 висши училища за академичната 2023/2024 гoдина.

В повечето тях бъдещите висшисти ще могат да избират дали в бала им да влезе оценката приемния изпит или тази матурата. Това показва информацията, предоставена на Министерството на образованието и науката (МОН) 51 висши училища в България.

Само в три тях оценки държавни зрелостни изпити няма да се включват във формиране на бала. Това са Националната академия за театрално и филмово изкуство (НАТФИЗ), Театралният колеж „Любен Гройс“ в София и Американският университет в Благоевград. Така е и при една част специалностите в Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“, но при други държавният зрелостен изпит по професионална квалификация, положен в музикално училище, ще се признава и за приемен.

В четири висши училища няма да се провеждат кандидат-студентски изпити и приемът в тях ще става само с оценки матура и дипломата за средно образование. Това са Националната спортна академия „Васил Левски“, Минно-геоложкият университет „Св. Иван Рилски“ в София, Европейският политехнически университет в Перник и Висшето училище по застраховане и финанси в столицата.

Софийският университет „Св. Климент Охридски“ ще признава оценките държавен зрелостен изпит като конкурсни за кандидатстване в 118 общо 120 бакалавърски програми. В някои висшите училища в бала ще влизат оценките и приемните изпити, и ДЗИ. Така е в медицинските университети, където още миналата учебна година, освен резултатите приемните изпити по биология и химия, в балообразуването се включва и оценката матурата по български език и литература.

https://web.mon.bg/bg/news/5203

Балообразуване за прием на кандидат-студенти (mon.bg)

Патронен празник на ОУ “Любен Каравелов”

Днес 07.11.2022г., екипът на ЦПЛР КОК – Видин, бе гост на тържествата по повод патронния празник на ОУ “Любен Каравелов”. Училището е дългогодишен партньор на центъра в процеса на утвърждаване на кариерното ориентиране в училищното образование.
Програмата бе наситена с множество събития пряко свързани с патрона на училището: Час на класа ” Какво научих 4за” и “от” нашия патрон”; Радиопредаване ” Гордо носим Каравеловото име” ; Традиционна щафетна обиколка; Поднасяне на цветя на барелефа на Любен Каравелов; Изложба ученически рисунки и постери посветени на училището и неговия патрон; Тържествен педагогически съвет “Дидактическите възгледи на Любен Каравелов”. Връчване на почетно отличие и награждаване на ученици; Празничен концерт и за финал бе открита най- новата придобивка на училището STEM център за природни науки, изследвания и иновации.

10 години кариерно ориентиране – Видин!

На 01.10.2012г., се полага началото на система центрове във всички областни градове в България осъществяващи дейности по кариерно ориентиране и консултиране на учениците. По време на изпълнението на проект  „Система за кариерно ориентиране в училищното образование“, изпълняван МОН, центровете със своята дейност се доказват като важни звена в системата на училищното образование. Естественото начало съвпадащо и с началото на учебната година за нас е датата 01 октомври. Щастливи сме да споделим, че вече сме на 10 години, един своеобразен юбилей доказващ устойчивост и полза във времето.

Официализирането ни като институция, част образователната система е нашата надежда за мястото и  бъдещото развитие на кариерното ориентиране.

В ЦПЛР КОК – Видин работят четирима висококвалифицирани консултанти.

Услугите  на центъра са безплатни за всички ученици област Видин.

Благодарни сме на всички наши партньори и приятели, които бяха до нас през тези 10 години.

Да си пожелаем здраве, развитие и професионализъм в следващите!

Обадете се