СПИСЪК НА ВИСШИТЕ УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ ЗАЯВИЛИ УЧАСТИЕ В “ПАНОРАМА НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ ВИДИН 2024”

 1. ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И ПОЩИ – СОФИЯ
 2. ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СТАРА ЗАГОРА
 3. УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО – СОФИЯ
 4. ХИМИКО ТЕХНОЛОГИЧЕН И МЕТАЛУЛГИЧЕН УНИВЕРСИТЕТ -СОФИЯ
 5. НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ
 6. ВИСШЕ СТРОИТЕЛНО УЧИЛИЩЕ „ ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ“ –  СОФИЯ
 7. НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ – СОФИЯ
 8. ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ  – ВАРНА
 9. УНИВЕРСИТЕТ ПО БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ – СОФИЯ
 10. ТЕХНИЧЕСКИ КОЛЕЖ – ЛОВЕЧ
 11. ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ
 12. РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ  „АНГЕЛ КЪНЧЕВ“– ФИЛИАЛ ВИДИН
 13. ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ „ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР“– ФИЛИАЛ МОНТАНА
 14. СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ “ДИМИТЪР А. ЦЕНОВ” – СВИЩОВ
 15. ЮЗУ „НЕОФИТ РИЛСКИ“ – БЛАГОЕВГРАД
 16. ВИСШЕ ВОЕННОМОРСКО УЧИЛИЩЕ „Н.Й.ВАПЦАРОВ“ – ВАРНА
 17. ВИСШЕ ВОЕННОВЪЗДУШНО УЧИЛИЩЕ „ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ“ – ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ
 18. АКАДЕМИЯ НА МВР – СОФИЯ
 19. МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ ВАРНА – ФИЛИАЛ ВЕЛИКО ТЪРНОВО
 20. СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ – СОФИЯ
 21. УНИВЕРСИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ – СОФИЯ

ПАНОРАМА НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ – ВИДИН 2024

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ И ГРАЖДАНИ,


           Община Видин съвместно с Център за подкрепа за личностно развитие с предмет на дейност кариерно ориентиране и консултиране – Видин,  организират второ издание на

  „ПАНОРАМА НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ –  ВИДИН 2024“

В рамките на събитието кандидат-студентите и всички посетители ще имат възможност да получат актуална информация за условията за кандидатстване, прием, обучение и възможности за професионална реализация след завършване на висше образование.
            Възползвайте се възможността, да се срещнете лично с представители на университетите, за да получите отговори на въпросите си и да направите информиран избор за своето академично бъдеще.

Представители на 21 ВУЗ страната  и кариерните консултанти ЦПЛР КОК – Видин, Ви  очакват на 09 април 2024 г. 13.00 до 18.00 ч. и на 10.април 2024 г. в залата на Културен център “Жул Паскин” – Видин.

За всички желаещи да посетят събитието, входът е  свободен.

Очакваме Ви!

Панорама на средното образование

На 15.05.2023 г. в гр. Видин се проведе “Панорама на средното образование”.

Участниците представиха пред ученици 7 клас, родители и граждани, възможностите за обучение в профили и професии за следващата учебна година.

Всички ученици завършващи основно образование ще участват в етапите на класиране съгласно Наредба 10 на МОН в профилирани и професионални гимназии след успешно положен изпит НВО.

https://web.mon.bg/upload/34853/nrdb10-2016_dejnosti-uchObr_izm022023_01032023.pdf

“Панорама на висшето образование – Видин 2023”

Първото издание на ” Панорама на висшето образование – Видин 2023″ проведена на 06.04.2023г, премина при голям интерес страна на бъдещи студенти, родители и граждани. 15 Висши учебни заведения представиха възможностите за обучение. Посетителите имаха възможност да получат информация и отговори на въпросите си директно присъствалите представители академичната общност сред които и ръководителите на учебните заведения . Събитието бе открито лично кмета на Община Видин, д-р Цветан Ценков, който отдели внимание за всеки представящите се университети.

Доброволците ППМГ ” Екзарх Антим I” бяха в изключителна подкрепа за екипа на ЦПЛР КОК в организацията и посрещане на гостите. Надяваме се панорамата да се превърне в традиция за Община Видин.

“ПАНОРАМА НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ – ВИДИН 2023”

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ И ГРАЖДАНИ,


           Община Видин съвместно с Център за подкрепа за личностно развитие с предмет на дейност кариерно ориентиране и консултиране – Видин,  организират –

  „ПАНОРАМА НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ –  ВИДИН 2023“

В рамките на събитието кандидат-студентите и всички посетители ще имат възможност да получат актуална информация за условията за кандидатстване, прием, обучение и възможности за професионална реализация след завършване на висше образование.
            Възползвайте се възможността, да се срещнете лично с представители на университетите, за да получите отговори на въпросите си и да направите информиран избор за своето академично бъдеще.

Представители на 15 университета страната  и кариерните консултанти ЦПЛР КОК – Видин, Ви  очакват на 06 април 2023 г. в залата на Общински съвет – Видин 13.00 до 18.00 часа.

За всички желаещи да посетят събитието, входът е  свободен.

Очакваме Ви!

ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СТАРА ЗАГОРА

ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И ПОЩИ – СОФИЯ

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО – СОФИЯ

ХИМИКО ТЕХНОЛОГИЧЕН И МЕТАЛУЛГИЧЕН УНИВЕРСИТЕТ -СОФИЯ

НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ

ВИСШЕ СТРОИТЕЛНО УЧИЛИЩЕ „ ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ“ –  СОФИЯ

АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ – ПЛОВДИВ

НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ – СОФИЯ

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ  – ВАРНА

УНИВЕРСИТЕТ ПО БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ – СОФИЯ

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ГАБРОВО

ТЕХНИЧЕСКИ КОЛЕЖ – ЛОВЕЧ

ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ

ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ „ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР“– ФИЛИАЛ МОНТАНА

РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ  „АНГЕЛ КЪНЧЕВ“– ФИЛИАЛ ВИДИН

Кариерно пътешествие в библиотеката

Днес 22.03.2023 година ЦПЛР КОК – Видин бе домакин на втората заключителна част на  инициативата  „Кариерно пътешествие в Библиотеката“ с участието на ученици десети клас на СУ „Цар Симеон Велики“

Представени бяха презентации за седем дейности: „Лекар“, „Модел“,“ Художник“, „Автомобилен дизайнер“, „Книжар“, „Библиотекар“ и „Инженер – проектант“.

Учениците в групите бяха проучили и допълнителна информация и книги свързани с възложената задача. Презентациите предизвикаха интереса и любопитството на съучениците им в ролята на публика. За участието си всяка група получи грамота и малък подарък.

Благодарим на участниците за ентусиазма и отговорното отношение, на техните ръководители и на ръководството на СУ „Цар Симеон Велики“ за сътрудничеството!

Благодарим на екипа на Регионална библиотека  „ Михалаки Георгиев“ за професионализма и партньорството!

МАТУРАТА С ТЕЖЕСТ ПРИ ПРИЕМА В 48 УНИВЕРСИТЕТА

Оценките държавните зрелостни изпити (ДЗИ) ще имат тежест при приема на кандидат-студенти в 48 висши училища за академичната 2023/2024 гoдина.

В повечето тях бъдещите висшисти ще могат да избират дали в бала им да влезе оценката приемния изпит или тази матурата. Това показва информацията, предоставена на Министерството на образованието и науката (МОН) 51 висши училища в България.

Само в три тях оценки държавни зрелостни изпити няма да се включват във формиране на бала. Това са Националната академия за театрално и филмово изкуство (НАТФИЗ), Театралният колеж „Любен Гройс“ в София и Американският университет в Благоевград. Така е и при една част специалностите в Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“, но при други държавният зрелостен изпит по професионална квалификация, положен в музикално училище, ще се признава и за приемен.

В четири висши училища няма да се провеждат кандидат-студентски изпити и приемът в тях ще става само с оценки матура и дипломата за средно образование. Това са Националната спортна академия „Васил Левски“, Минно-геоложкият университет „Св. Иван Рилски“ в София, Европейският политехнически университет в Перник и Висшето училище по застраховане и финанси в столицата.

Софийският университет „Св. Климент Охридски“ ще признава оценките държавен зрелостен изпит като конкурсни за кандидатстване в 118 общо 120 бакалавърски програми. В някои висшите училища в бала ще влизат оценките и приемните изпити, и ДЗИ. Така е в медицинските университети, където още миналата учебна година, освен резултатите приемните изпити по биология и химия, в балообразуването се включва и оценката матурата по български език и литература.

https://web.mon.bg/bg/news/5203

Балообразуване за прием на кандидат-студенти (mon.bg)

Обадете се