Патронен празник на ОУ “Любен Каравелов”

Днес 07.11.2022г., екипът на ЦПЛР КОК – Видин, бе гост на тържествата по повод патронния празник на ОУ “Любен Каравелов”. Училището е дългогодишен партньор на центъра в процеса на утвърждаване на кариерното ориентиране в училищното образование.
Програмата бе наситена с множество събития пряко свързани с патрона на училището: Час на класа ” Какво научих 4за” и “от” нашия патрон”; Радиопредаване ” Гордо носим Каравеловото име” ; Традиционна щафетна обиколка; Поднасяне на цветя на барелефа на Любен Каравелов; Изложба ученически рисунки и постери посветени на училището и неговия патрон; Тържествен педагогически съвет “Дидактическите възгледи на Любен Каравелов”. Връчване на почетно отличие и награждаване на ученици; Празничен концерт и за финал бе открита най- новата придобивка на училището STEM център за природни науки, изследвания и иновации.

10 години кариерно ориентиране – Видин!

На 01.10.2012г., се полага началото на система центрове във всички областни градове в България осъществяващи дейности по кариерно ориентиране и консултиране на учениците. По време на изпълнението на проект  „Система за кариерно ориентиране в училищното образование“, изпълняван МОН, центровете със своята дейност се доказват като важни звена в системата на училищното образование. Естественото начало съвпадащо и с началото на учебната година за нас е датата 01 октомври. Щастливи сме да споделим, че вече сме на 10 години, един своеобразен юбилей доказващ устойчивост и полза във времето.

Официализирането ни като институция, част образователната система е нашата надежда за мястото и  бъдещото развитие на кариерното ориентиране.

В ЦПЛР КОК – Видин работят четирима висококвалифицирани консултанти.

Услугите  на центъра са безплатни за всички ученици област Видин.

Благодарни сме на всички наши партньори и приятели, които бяха до нас през тези 10 години.

Да си пожелаем здраве, развитие и професионализъм в следващите!

Обадете се