ЦПЛР КОК - Видин

Ние помагаме да откриете Вашето бъдеще.

Услуги за ученици:

Основни дейности
-Информиране
- Обучения и консултиране в група/клас
-Индивидуално консултиране

Допълнителни дейности в подкрепа на кариерното консултиране
- Организиране на форуми, дискусии, професиографски екскурзии, симулации за кандидатстване за работа
- Посредничество между ученици, училище и бизнес по проблемите на кариерното ориентиране
- Организиране и разработване на училищни практики за кариерно ориентиране

За връзка с кариерен консултант използвайте:

Посещение в центъра
- Обаждане по телефон
- Напишете ни имейл
- Използвайте формата в сайта

Нашите партньори:

За контакти с кариерните консултанти можете:
• да посетите центъра за кариерно ориентиране на място
• да се свържете по телефон
• по e-mail,
Чрез форма за контакт в сайта

История

През последните години кариерното информиране, диагностициране и консултиране навлезе поетапно в българското образование. През 2012г финансирани по проект „Система за кариерно оринтиране в училищното образование“ на МОН.. бяха открити  28 Центъра за кариерно ориентиране в цялата страна.

Посредством индивидуални и групови консултации кариерните консултанти осъществяват диагностична и консултативна дейност с ученици/родители за избор на образование, професия и развитие на  кариера.

С помощта на различни итерактивни упражнения – тренинги, ролеви игри, дискусии и др. подпомагат учениците да развиват умения за вземане на решение съобразно с техните способности, интереси, ценности, личностни характеристики и потребностите професионално развитие.

Учениците биват информирани за профилите на обучение, професиите и специалностите в средните и висшите училища и университетите.

Осъществяват връзката между училището и пазара на труда, като обучават учениците къде и как да търсят работа или възможността за стаж и как да се представят добре на работното място.

Като част неформалното обучение по кариерно ориентиране в своята работа консултантите прилагат над 80 интерактивни упражнения за кариерно ориентиране на ученици V до ХІІ клас, 30 тематични филма, които поставят акцент върху ключови проблеми при вземане на решение за избор на образование и професия. Учениците се запознават със съществуващите възможности за работа и съответните изисквания за квалификация и обучение, а също и как се категоризират професиите, за да направят търсенето си по-лесно за управление.

В помощ на всички ученици, родители, учители и специалисти се създава Национален портал за кариерно ориентиране на учениците (orientirane.mon.bg). В него учениците могат да намерят и попълнят психологически въпросници за изследване на интереси, нагласи и мотиви за избор на образование и/или професия, информация за структурата и видовете подготовка в училищното образование. Представена е и информация за всички институции в системата на средното и висшето образование.

Каталози с информационни характеристики на професиите, подпомагат учениците при прехода училище към пазара на труда.

В рамките на проекта е разработена и Програма за кариерно ориентиране на ниво училище, която е успешно апробирана в едно пилотно училище ОУ „Любен Каравелов“ В открития клуб „Кариера“ педагогическя екип, съвместно с кариерните консултанти работиха с по една пилотна паралелка всеки випуск.

След приключване на проекта в края на 2017г. Центровете продължиха своята дейност като общински образователни институции по смисъла на ЗПУО съгласно чл. 49, ал.1, т.2.

Център за подкрепа за личностно развитие с предмет на дейност кариерно ориентиране и консултиране е образователна институция в Община Видин, второстепенен разпоредител с бюджет.

От откриването си до днес ЦПЛР-КОК – гр. Видин се наложи като ценен, търсен и полезен помощник при разрешаването на проблемите на подрастващите, свързани с кариерното им ориентиране и професионалното им развитие. От 2012г. до 2017г. са проведени обучения в всички училища в областта. Преминали през групови и индивидуални обучения и консултации са повече 15 000 ученици Видин и областта.

Екип

В ЦПЛР КОК работят четирима квалифицирани кариерни консултанти. Опитът и стилът на всеки е индивидуален.

Силвия Ставрева

Директор и кариерен консултант

Магистър по История и география – ВТУ „Св.Св.Кирил и Методий“
e-mail: silvia.stavreva@edu.mon.bg
телефон за връзка: 094 600859

Нели Славейкова

Кариерен консултант

Бакалавър „Социални дейности“, специализация „ Етопедия“
ЮЗУ „Неофит Рилски“ – гр. Благоевград
e-mail: neli.sleveykova@edu.mon.bg
телефон за връзка: 094 600859

Анелия Маринова

кариерен консултант

Магистър по специална педагогика – СУ „ Св.Климент Охридски“
e-mail: anelia.marinova@edu.mon.bg
телефон за връзка: 094 600859

Анна Божинова

кариерен консултант

Бакалавър: Икономика-Бизнесадминистрация – НБУ
e-mail: anna.bozhinova@edu.mon.bg
телефон за връзка: 094 600859

Истории на успеха

Разкажи и твоята история. Сподели на адрес:
Иван Иванов

Иван Иванов

Собственик на бизнес.

Всичко започна с една консултация. Само това беше нужно. Тази консултация и съветите, които получих стигнах до собствения си бизнес.

Борис Борисов

Борис Борисов

Актьор

С малко помощ и подкрепа мечтите се сбъдват.

Мария Маринова

Мария Маринова

Учитрел

Да откриеш страстта си в ранна възраст не най-хубавото нещо.

Блог

Новини

ПАНОРАМА НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ – ВИДИН 2024

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ И ГРАЖДАНИ,            Община Видин съвместно с Център за подкрепа за личностно развитие с предмет на дейност кариерно ориентиране и консултиране – Видин,  организират второ издание на   „ПАНОРАМА НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ Прочетете повече…

Панорама на средното образование

На 15.05.2023 г. в гр. Видин се проведе “Панорама на средното образование”. Участниците представиха пред ученици 7 клас, родители и граждани, възможностите за обучение в профили и професии за следващата учебна година. Всички ученици Прочетете повече…

“Панорама на висшето образование – Видин 2023”

Първото издание на ” Панорама на висшето образование – Видин 2023″ проведена на 06.04.2023г, премина при голям интерес страна на бъдещи студенти, родители и граждани. 15 Висши учебни заведения представиха възможностите за обучение. Посетителите Прочетете повече…

“ПАНОРАМА НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ – ВИДИН 2023”

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ И ГРАЖДАНИ,            Община Видин съвместно с Център за подкрепа за личностно развитие с предмет на дейност кариерно ориентиране и консултиране – Видин,  организират –   „ПАНОРАМА НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ –  ВИДИН Прочетете повече…

Кариерно пътешествие в библиотеката

Днес 22.03.2023 година ЦПЛР КОК – Видин бе домакин на втората заключителна част на  инициативата  „Кариерно пътешествие в Библиотеката“ с участието на ученици десети клас на СУ „Цар Симеон Велики“ Представени бяха презентации за Прочетете повече…

МАТУРАТА С ТЕЖЕСТ ПРИ ПРИЕМА В 48 УНИВЕРСИТЕТА

Оценките държавните зрелостни изпити (ДЗИ) ще имат тежест при приема на кандидат-студенти в 48 висши училища за академичната 2023/2024 гoдина. В повечето тях бъдещите висшисти ще могат да избират дали в бала им Прочетете повече…

10 години кариерно ориентиране – Видин!

На 01.10.2012г., се полага началото на система центрове във всички областни градове в България осъществяващи дейности по кариерно ориентиране и консултиране на учениците. По време на изпълнението на проект  „Система за кариерно ориентиране в Прочетете повече…

“Проект BG05M2ОP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“, финансиран Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. – Работа по Дейност 6 до юни 2022г.

“Проект BG05M2ОP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“, финансиран Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. – Работа по Дейност 6 до юни 2022г.

НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ:

1.„ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СЪВРЕМЕННИ УСЛОВИЯ ЗА РАБОТА НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В ЦЕНТРОВЕ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ” МОДУЛ „КАРИЕРНО ОРИЕНТИРАНЕ И КОНСУЛТИРАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ЧРЕЗ СЪВМЕСТНИ ДЕЙНОСТИ НА ЦПЛР ПО ЧЛ. 49, АЛ. 1, Т. 2 Прочетете повече…

Адрес

гр. Видин, ул. Княз Борис I №32, ет.3

За връзка с нас:

+ 359 94 600 859

Обадете се