СПИСЪК НА ВИСШИТЕ УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ ЗАЯВИЛИ УЧАСТИЕ В “ПАНОРАМА НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ ВИДИН 2024”

Публикувано career на

 1. ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И ПОЩИ – СОФИЯ
 2. ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СТАРА ЗАГОРА
 3. УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО – СОФИЯ
 4. ХИМИКО ТЕХНОЛОГИЧЕН И МЕТАЛУЛГИЧЕН УНИВЕРСИТЕТ -СОФИЯ
 5. НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ
 6. ВИСШЕ СТРОИТЕЛНО УЧИЛИЩЕ „ ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ“ –  СОФИЯ
 7. НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ – СОФИЯ
 8. ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ  – ВАРНА
 9. УНИВЕРСИТЕТ ПО БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ – СОФИЯ
 10. ТЕХНИЧЕСКИ КОЛЕЖ – ЛОВЕЧ
 11. ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ
 12. РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ  „АНГЕЛ КЪНЧЕВ“– ФИЛИАЛ ВИДИН
 13. ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ „ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР“– ФИЛИАЛ МОНТАНА
 14. СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ “ДИМИТЪР А. ЦЕНОВ” – СВИЩОВ
 15. ЮЗУ „НЕОФИТ РИЛСКИ“ – БЛАГОЕВГРАД
 16. ВИСШЕ ВОЕННОМОРСКО УЧИЛИЩЕ „Н.Й.ВАПЦАРОВ“ – ВАРНА
 17. ВИСШЕ ВОЕННОВЪЗДУШНО УЧИЛИЩЕ „ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ“ – ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ
 18. АКАДЕМИЯ НА МВР – СОФИЯ
 19. МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ ВАРНА – ФИЛИАЛ ВЕЛИКО ТЪРНОВО
 20. СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ – СОФИЯ
 21. УНИВЕРСИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ – СОФИЯ
Категории: Новини

Обадете се