МАТУРАТА С ТЕЖЕСТ ПРИ ПРИЕМА В 48 УНИВЕРСИТЕТА

Публикувано career на

Оценките държавните зрелостни изпити (ДЗИ) ще имат тежест при приема на кандидат-студенти в 48 висши училища за академичната 2023/2024 гoдина.

В повечето тях бъдещите висшисти ще могат да избират дали в бала им да влезе оценката приемния изпит или тази матурата. Това показва информацията, предоставена на Министерството на образованието и науката (МОН) 51 висши училища в България.

Само в три тях оценки държавни зрелостни изпити няма да се включват във формиране на бала. Това са Националната академия за театрално и филмово изкуство (НАТФИЗ), Театралният колеж „Любен Гройс“ в София и Американският университет в Благоевград. Така е и при една част специалностите в Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“, но при други държавният зрелостен изпит по професионална квалификация, положен в музикално училище, ще се признава и за приемен.

В четири висши училища няма да се провеждат кандидат-студентски изпити и приемът в тях ще става само с оценки матура и дипломата за средно образование. Това са Националната спортна академия „Васил Левски“, Минно-геоложкият университет „Св. Иван Рилски“ в София, Европейският политехнически университет в Перник и Висшето училище по застраховане и финанси в столицата.

Софийският университет „Св. Климент Охридски“ ще признава оценките държавен зрелостен изпит като конкурсни за кандидатстване в 118 общо 120 бакалавърски програми. В някои висшите училища в бала ще влизат оценките и приемните изпити, и ДЗИ. Така е в медицинските университети, където още миналата учебна година, освен резултатите приемните изпити по биология и химия, в балообразуването се включва и оценката матурата по български език и литература.

https://web.mon.bg/bg/news/5203

Балообразуване за прием на кандидат-студенти (mon.bg)

Категории: Новини

Обадете се