“ПАНОРАМА НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ – ВИДИН 2023”

Публикувано career на

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ И ГРАЖДАНИ,


           Община Видин съвместно с Център за подкрепа за личностно развитие с предмет на дейност кариерно ориентиране и консултиране – Видин,  организират –

  „ПАНОРАМА НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ –  ВИДИН 2023“

В рамките на събитието кандидат-студентите и всички посетители ще имат възможност да получат актуална информация за условията за кандидатстване, прием, обучение и възможности за професионална реализация след завършване на висше образование.
            Възползвайте се възможността, да се срещнете лично с представители на университетите, за да получите отговори на въпросите си и да направите информиран избор за своето академично бъдеще.

Представители на 15 университета страната  и кариерните консултанти ЦПЛР КОК – Видин, Ви  очакват на 06 април 2023 г. в залата на Общински съвет – Видин 13.00 до 18.00 часа.

За всички желаещи да посетят събитието, входът е  свободен.

Очакваме Ви!

ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СТАРА ЗАГОРА

ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И ПОЩИ – СОФИЯ

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО – СОФИЯ

ХИМИКО ТЕХНОЛОГИЧЕН И МЕТАЛУЛГИЧЕН УНИВЕРСИТЕТ -СОФИЯ

НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ

ВИСШЕ СТРОИТЕЛНО УЧИЛИЩЕ „ ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ“ –  СОФИЯ

АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ – ПЛОВДИВ

НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ – СОФИЯ

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ  – ВАРНА

УНИВЕРСИТЕТ ПО БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ – СОФИЯ

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ГАБРОВО

ТЕХНИЧЕСКИ КОЛЕЖ – ЛОВЕЧ

ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ

ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ „ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР“– ФИЛИАЛ МОНТАНА

РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ  „АНГЕЛ КЪНЧЕВ“– ФИЛИАЛ ВИДИН

Категории: Новини

Обадете се