Панорама на средното образование

Публикувано career на

На 15.05.2023 г. в гр. Видин се проведе “Панорама на средното образование”.

Участниците представиха пред ученици 7 клас, родители и граждани, възможностите за обучение в профили и професии за следващата учебна година.

Всички ученици завършващи основно образование ще участват в етапите на класиране съгласно Наредба 10 на МОН в профилирани и професионални гимназии след успешно положен изпит НВО.

https://web.mon.bg/upload/34853/nrdb10-2016_dejnosti-uchObr_izm022023_01032023.pdf

Категории: Новини

Обадете се